Authors: Louw SJ, Myers J, White, N, Davies JCA.

Source: S Afr Med J. 1990; 77:173-174.