Authors: Mahomed AG, Murray J, Klempman S, Richards G, Feldman C, Levy Nt, et al.

Source: S Afr Med J. 1998 (submitted)