Authors: Mahomed AG, Murray J, Klempman S, Richards G, Feldman C, Levy N, et al.

Source: East African Med J. 1999;76(2):80-4.